Badania kierowców

KIEROWCÓW ZAWODOWYCH na potrzebę badań okresowych (C, C+E, D, D+E, T).

KANDYDATÓW na prawo jazdy (C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, T).

INSTRUKTORÓW I EGZAMINATORÓW oraz kandydatów na te uprawnienia.

Kierowców pojazdów UPRZYWILEJOWANYCH i PRZEWOŻĄCYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNE.

Kierowców TAXI.

Kierowców PO ZATRZYMANIU PRAWA JAZDY :
– prowadzenie pod wpływem ALKOHOLU lub innych ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH,
– za przekroczenie 24 PUNKTÓW karnych,

– za spowodowanie WYPADKU DROGOWEGO,
– skierowanych przez POLICJĘ, LEKARZA, SĄD.

*Kierowców kategorii B. SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH i wykorzystujących samochody prywatne w celach służbowych.