Badania operatorów maszyn i wysokościowe

Operatorzy:

wózków jezdniowych,
wózków widłowych,
suwnic,
żurawi,
walców,
HDS,
koparko-ładowarek.

oraz
pracowników pracujących na wysokościach
i
innych zawodów wymagających sprawności psychomotorycznej.