Sylwia Milewska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskałam tytuł magistra psychologii. Jestem także magistrem socjologii oraz ukończyłam studia (III stopnia) doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie.
Studia podyplomowe uprawniające do badań kierowców z zakresu psychologii transportu ukończyłam  na Uniwersytecie SWPS (obecna nazwa)  w Poznaniu.
Interesuję się psychologią rodziny, psychologią rozwoju, psychologią sądową, psychologią zaburzeń osobowości oraz psychologią transportu.
Od kilku lat pracuję m.in. w firmie transportowej, co umożliwiło mi od strony praktycznej przyjrzeć się pracy kierowcy zawodowego.
 W ewidencji psychologów transportu prowadzonej przez marszałka województwa zachodniopomorskiego jestem wpisana pod numerem: Z-P080.
Natomiast Pracownia Psychologiczna jest wpisana pod numerem Z-PP080.

Sylwia Milewska